DDC 658.7
Tác giả CN Hugos, Michael H.
Nhan đề Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng : = Essentials of supply chain management / Michael H. Hugos ; Phạm Đình Mạnh dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2022
Mô tả vật lý 438 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng; các hoạt động trong chuỗi cung ứng: lên kế hoạch và tìm nguồn, thực hiện và phân phối, sử dụng công nghệ thông tin, những chuẩn đo lường để đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng...
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng-Quản lý
Tác giả(bs) CN Phạm, Đình Mạnh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92147-53
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07315-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00153876
00212
00473EAA162-EE19-4788-BFED-C0409AE8E121
005202401180940
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-345-818-3|c199000
039|a20240118094034|blinhnm|y20240118093941|zlinhnm
082 |a658.7 |bHUG
100 |aHugos, Michael H.
245 |aNguyên lý quản trị chuỗi cung ứng : |b= Essentials of supply chain management / |cMichael H. Hugos ; Phạm Đình Mạnh dịch
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2022
300 |a438 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng; các hoạt động trong chuỗi cung ứng: lên kế hoạch và tìm nguồn, thực hiện và phân phối, sử dụng công nghệ thông tin, những chuẩn đo lường để đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng...
650|aChuỗi cung ứng-Quản lý
700 |aPhạm, Đình Mạnh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92147-53
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07315-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240013thumbimage.jpg
890|a10|b10|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07315 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 1
2 TK07316 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 2
3 TK07317 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 3
4 GT92147 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-06-2024
5 GT92148 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:22-06-2024
6 GT92149 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:04-10-2024
7 GT92150 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:29-06-2024
8 GT92151 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:06-09-2024
9 GT92152 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:29-06-2024
10 GT92153 Kho giáo trình - Tầng 5 658.7 HUG Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:31-10-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI