DDC 343.597
Nhan đề Sổ tay Nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu - 150 câu hỏi đáp về nghiệp vụ khai báo hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quy tắc xuất xứ hàng hoá / Quốc Đại (hệ thống)
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 494 tr. : minh họa ; 28 cm.
Phụ chú Mục lục: tr. 488-494
Tóm tắt Trình bày các quy định mới nhất về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá. Giới thiệu 150 câu hỏi và trả lời các tình huống thường gặp về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Hải quan
Thuật ngữ chủ đề Xuất nhập khẩu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92224-30
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07348-50
00000000nam#a2200000ui#4500
00153887
00212
004C82146C7-665B-485C-B58B-4CB04EC9CD4F
005202401181545
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-4016-5|c495000
039|y20240118154535|zlinhnm
082 |a343.597|bSÔ-T
245 |a Sổ tay Nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu - 150 câu hỏi đáp về nghiệp vụ khai báo hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quy tắc xuất xứ hàng hoá / |cQuốc Đại (hệ thống)
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTài chính, |c2023
300 |a494 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
500 |aMục lục: tr. 488-494
520 |a Trình bày các quy định mới nhất về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá. Giới thiệu 150 câu hỏi và trả lời các tình huống thường gặp về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
650|aPháp luật
650|aHải quan
650|aXuất nhập khẩu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92224-30
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07348-50
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240004thumbimage.jpg
890|a10|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07348 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07349 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07350 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT92224 Kho giáo trình - Tầng 5 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 4
5 GT92225 Kho giáo trình - Tầng 5 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:29-06-2024
6 GT92226 Kho giáo trình - Tầng 5 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 6
7 GT92227 Kho giáo trình - Tầng 5 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 7
8 GT92228 Kho giáo trình - Tầng 5 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 8
9 GT92229 Kho giáo trình - Tầng 5 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 9
10 GT92230 Kho giáo trình - Tầng 5 343.597 SÔ-T Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI