DDC 658.5
Tác giả CN Hà, Minh Hiếu
Nhan đề Quản trị logistics và chuỗi cung ứng / TS. Hà Minh Hiếu
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 508 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 379-381 ; Phụ lục: tr. 382-508
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản trị logistics và chuỗi cung ứng; quản trị mua hàng trong logistics và chuỗi cung ứng; quản trị kho hàng và tồn kho; quản trị vận tải trong hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; hệ thống thông tin trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng; tổ chức kiển soát hiệu quả hoạt động logistics và chuỗi cung ứng
Thuật ngữ chủ đề Logistics
Thuật ngữ chủ đề Chuỗi cung ứng-Quản lý
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92182-8
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07330-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00153881
00212
0044E8916B5-9032-4A59-8E58-340F6B8DC1C0
005202401181106
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-3343-3|c329000
039|a20240118110654|blinhnm|y20240118110619|zlinhnm
082 |a658.5|bHA-H
100 |aHà, Minh Hiếu
245 |aQuản trị logistics và chuỗi cung ứng / |cTS. Hà Minh Hiếu
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTài chính, |c2022
300 |a508 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 379-381 ; Phụ lục: tr. 382-508
520 |a Trình bày tổng quan về quản trị logistics và chuỗi cung ứng; quản trị mua hàng trong logistics và chuỗi cung ứng; quản trị kho hàng và tồn kho; quản trị vận tải trong hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; hệ thống thông tin trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng; tổ chức kiển soát hiệu quả hoạt động logistics và chuỗi cung ứng
650|aLogistics
650|aChuỗi cung ứng-Quản lý
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92182-8
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07330-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240006thumbimage.jpg
890|a10|b7|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07330 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK07331 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK07332 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT92182 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-06-2024
5 GT92183 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:22-06-2024
6 GT92184 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 6
7 GT92185 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:22-06-2024
8 GT92186 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:29-06-2024
9 GT92187 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:29-06-2024
10 GT92188 Kho giáo trình - Tầng 5 658.5 HA-H Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:29-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI