Ngày đăng bài: 28/05/2024 15:15
Lượt xem: 2185
Giới thiệu sách mới tháng 5/2024
Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 5/2024

1. Introduction to microeconomics / Saul Estrin, David Laidler

2. Customer-driven project management : a new paradigm in total quality implementation / Bruce Barkley, James H. Saylor

3. Essentials of econometrics / Damodar N. Gujarati

4. Management accounting : text and cases / John Dearden

5. Cost accounting : a managerial emphasis / Charles T. Horngren, George Foster

6. Innovation and sustainable construction in developing countries / Edited by: Ben Obinero Uwakweh

7. Management of investments / Jack Clark Francis

8. Cost accounting : accumulation, analysis, and use / Maurice L. Hirsch

9. Management / Stephen P. Robbins

10. Econometric analysis / William H. Greene

11. Cost benefit analysis / Edited by Richard Layard and Stephen Glaister

12. Project Analysis in Developing Countries / Steve Curry, John Weiss

13. Project management and project network techniques / Keith Lockyer, James Gordon

14. Macroeconomics / Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer

15. Microeconomics / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld

16. Educational thought and ideology in modern Japan : state authority and intellectual freedom / Teruhisa Horio ; edited and translated by Steven Platzer

17. Stabilization and structural adjustment : macroeconomic frameworks for analysing the crisis in sub-Saharan Africa / Finn Tarp

18. Foreign direct investment and its contributions to economic growth and poverty reduction in Vietnam (1986-2001) / Thi Phuong Hoa Nguyen

19. Global financial accounting and reporting principles and analysis / Walter Aerts, Peter J. Walton

20. Macroeconomic theory and policy / William H. Branson

21. Finance for the developing countries / Richard L. Kitchen

22. Risk management and insurance / Esther Zippora Baranoff

23. Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa

24. Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên) ... [et al.]

25. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam : = The impacts of foreign direct investment on the economic growth in Vietnam / TS. Lê Xuân Bá

26. Hoạch định chiến lược theo quá trình / GS.TS. Rudolf Grunig, GS.TS. Richard Kuhm ; Dịch giả: Phạm Ngọc Thuý, TS. Lê Thành Long, TS. Võ Văn Huy

27. Quản trị học / Nguyễn Hải Sản

28. Marketing : lý thuyết và vận dụng / Ngô Xuân Bình

29. Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa

30. Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử dụng công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng

31. Giáo trình tổ chức thi công xây dựng / GS.TS. Nguyễn Huy Thanh (chủ biên) ... [et al.]

32. Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án đầu tư xây dựng / PGS.TS. Đoàn Dương Hải (chủ biên), PGS.TS. Phạm Xuân Anh, PGS.TS. Nguyễn Thế Quân

33. Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp / PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên) ... [et al.]

34. Mô hình công ty mẹ - công ty con và tái cơ cấu tài chính các tổng công ty lớn / PGS.TS. Phạm Quang Trung

35. Quản trị dự án - Những nguyên tắc căn bản / Joseph Heagney ; Minh Tú dịch ; Nguyễn Văn Kỳ hiệu đính

36. Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam / PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên) ...

37. Quản lý dự án xây dựng nhìn từ góc độ nhà nước - nhà đầu tư - nhà tư vấn - nhà thầu / Nguyễn Xuân Hải

38. Giáo trình đấu thầu / TS. Đinh Đào Ánh Thủy, TS. Nguyễn Việt Hùng, TS. Nguyễn Thị Ái Liên

39. Kinh tế và quản lý bất động sản : Giáo trình dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt / P. G. Grabovưi (chủ biên) ... [et al.] ; Biên dịch: Đoàn Dương Hải ... [et al.] ;

40. Giáo trình Quản lý bất động sản / PGS.TS. Đoàn Dương Hải (chủ biên), GS.TSKH. Nguyễn Mậu Bành, PGS.TS. Phạm Xuân Anh

41. Kinh tế đô thị / PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, TS. Nguyễn Thị Tuyết Dung, ThS. Nguyễn Thùy Linh

42. Những giải pháp kỹ thuật an toàn trong xây dựng / PGS.TS. Nguyễn Bá Dũng

43. Kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ / TS. Nguyễn Bính

44. Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình Input - Output (I/O Modelling) / Bùi Bá Cường, Bùi Trinh, Dương Mạnh Hùng

45. Báo cáo khảo sát "Khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vố ...

46. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / PGS.TS. Phạm Thị Gái (chủ biên) ... [et al.]

47. Quản trị dự án đầu tư / TS. Nguyễn Xuân Thủy, ThS. Trần Việt Hoa, ThS. Nguyễn Việt Ánh

48. Lịch sử các học thuyết kinh tế / GS.TS. Mai Ngọc Cường, PGS.TS. Trần Việt Tiến, PGS.TS. Mai Ngọc Anh

49. Kinh tế học vi mô / GS.TS.NGƯT. Ngô Đình Giao (chủ biên) ... [et al.]

50. Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư / TS. Nguyễn Bạch Nguyệt ... [et al.]

51. Kinh tế Việt Nam đổi mới : những phân tích và đánh giá quan trọng / Nguyễn Văn Chỉnh ... [et al.]

52. Từ điển kinh tế học hiện đại : = Macmillan dictionary of modern economics / David W. Pearce (tổng biên tập)

53. Quản lý dự án lớn và nhỏ : = Managing projects large and small / Người dịch: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu ; Nguyễn Văn Quì hiệu đính

54. Giáo trình mô hình toán kinh tế / PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn

55. Kinh tế học. Paul A. Samuelson, Wiliam D. Nordhaus ; Người dịch: Viện quan hệ Quốc tế và Bộ Ngoại giao ; Hiệu đính: Vũ Thanh Phương, Nguyễn Tư Huyên, Bùi Xuân NhậtTập 1 /

56. Kinh tế học cho thế giới thứ ba : giới thiệu những nguyên tắc, vấn đề và chính sách về phát triển / Michael P. Todaro ; Hiệu đính: Trần Phong ; Dịch từ tiếng Anh: Trần Đoàn Ki ...

57. Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán / PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên) ... [et al.]

58.Lý thuyết kiểm toán : = Auditing theory / GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (đồng chủ biên) ... [et al.]

59. Giáo trình phân tích báo cáo tài chính / PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc ... [et al.]

60. Giáo trình kế toán quản trị / PGS.TS. Nguyễn Minh Phương ... [et al.]

61. Giáo trình kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp / PGS.TS. Nguyễn Thị Đông ... [et al.]

62. Giáo trình hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp / PGS.TS. Nguyễn Thị Đông ... [et al.]

63. Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp / TS. Đặng Thị Loan (chủ biên) ... [et al.]

64. Giáo trình kiểm toán tài chính / GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Ngô Trí Tuệ (đồng chủ biên) ... [et al.]

65. Giáo trình kiểm toán tài chính / GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Ngô Trí Tuệ (đồng chủ biên) ... [et al.]

66. Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam / Phạm Minh Hạc

67. Giáo trình kiểm toán hoạt động / GS.TS. Nguyễn Quang Quynh chủ biên

68. Giáo trình hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp : dùng cho sinh viên ngành kế toán và kiểm toán / PGS.TS. Nguyễn Thị Đông

69. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

70. Phát triển kinh tế của Nhật Bản : con đường đi lên từ một nước đang phát triển / Kenichi Ohno ; hiệu đính: Vũ Thị Thu Hằng

71. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Biên soạn: Nguyễn Đình Thọ

72. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam / hệ thống 37 chuẩn mực mới và 5 chuẩn mực hiện hành

73. Kế toán ngân hàng / TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, NGƯT. Vũ Thiện Thập (đồng chủ biên) ... [et al.]

74. Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp / PGS.TS. Phan Thị Ngọc Thuận

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI