DDC 005
Tác giả CN Bradshaw, Shannon
Nhan đề MongoDB: the definitive guide : powerful and scalable data storage / Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow
Lần xuất bản Third edition
Thông tin xuất bản Beijing : O'Reilly, 2020
Mô tả vật lý xx, 492 p. : ill. ; 25 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt Manage your data with a system designed to support modern application development. Updated for MongoDB 4.2, the third edition of this authoritative and accessible guide shows you the advantages of using document-oriented databases.
Thuật ngữ chủ đề Open source software
Thuật ngữ chủ đề Database management
Thuật ngữ chủ đề Database management Software
Tác giả(bs) CN Brazil, Eoin
Tác giả(bs) CN Chodorow, Kristina
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02637
00000000nam#a2200000u##4500
00153898
00222
00438C0E8F6-06E4-4E06-908F-BEB37BEA1B03
005202401311452
008240131s2020 xxu eng
0091 0
020 |a9781491954461|c2640000
039|a20240131145231|blinhnm|y20240131144949|zlinhnm
082|a005|bBRA
100 |aBradshaw, Shannon
245 |aMongoDB: the definitive guide : |bpowerful and scalable data storage / |cShannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow
250 |aThird edition
260 |aBeijing : |bO'Reilly, |c2020
300 |axx, 492 p. : |bill. ; |c25 cm.
500 |aIncludes index
520 |aManage your data with a system designed to support modern application development. Updated for MongoDB 4.2, the third edition of this authoritative and accessible guide shows you the advantages of using document-oriented databases.
650|aOpen source software
650|aDatabase management
650|aDatabase management Software
700 |aBrazil, Eoin
700 |aChodorow, Kristina
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02637
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240005thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02637 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005 BRA Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI