Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo ngoại văn/Sách tham khảo (Tất cả)
Hương sắc thời gian : Thơ (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đồng vọng : Thơ / Trần Đăng Thao (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những tác phẩm nổi tiếng thế kỷ XX. Tập 1 (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Lịch sử Việt Nam bằng thơ : Thơ / Đặng Huy Phúc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Vọng tiếng trống trường : Tập thơ chọn lọc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Vẽ nôi ru mặt trời : Thơ / Lê Văn Lộc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nước Nga thân thương : Thơ / Bùi Minh Trí (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Risk management and insurance / Esther Zippora Baranoff (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Everyone, at the personal and commercial levels, feels exposure to risks more viscerally after September 11, 2001. This volume introduces the new worlds of risk and risk management, while retaining the previous editions' clear and easy-to-grasp explanations of complex material

Finance for the developing countries / Richard L. Kitchen (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI