DDC 628.1
Tác giả CN Đoàn Thu Hà
Nhan đề Thiết kế công trình nước sạch nông thôn / PGS.TS Đoàn Thu Hà (chủ biên), ThS. Trần Mạnh Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 180 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 110-179. - Thư mục: tr. 180
Tóm tắt Giới thiệu chung các bước thiết kế công trình nước sạch nông thôn; tiêu chuẩn cấp nước - lưu lượng thiết kế công trình; khai thác và xử lý nước cấp; hướng dẫn cấp nước hộ gia đình; hướng dẫn thiết kế các mô hình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Nước sạch
Tác giả(bs) CN Trần Mạnh Cường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06948-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00149068
00212
0049C9D66D9-D6D6-45FF-8482-F4B38015BB22
005202203150947
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260576
039|a20220315094810|bhuongpt|c20220314092148|dlinhnm|y20220314092129|zlinhnm
082 |a628.1|bĐO-H
100 |aĐoàn Thu Hà
245 |aThiết kế công trình nước sạch nông thôn / |cPGS.TS Đoàn Thu Hà (chủ biên), ThS. Trần Mạnh Cường
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a180 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 110-179. - Thư mục: tr. 180
520 |aGiới thiệu chung các bước thiết kế công trình nước sạch nông thôn; tiêu chuẩn cấp nước - lưu lượng thiết kế công trình; khai thác và xử lý nước cấp; hướng dẫn cấp nước hộ gia đình; hướng dẫn thiết kế các mô hình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ
653 |aNông thôn
653 |aNước sạch
700 |aTrần Mạnh Cường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06948-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220006thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06948 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 ĐO-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06949 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 ĐO-H Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI