Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Sách tham khảo (Có bản cứng)
100 giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến. Tập 3 (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu về chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của 100 giáo sư tiêu biểu của Việt Nam như: Nguyễn Mậu Bành, Trần Đình Bửu, Trần Đình Long, Doãn Minh Khôi...

Truyện kể về các nhà vật lí được giải Nobel / Thế Trường (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu thân thế, sự nghiệp, con người và những phát hiện của các nhà bác học vật lí trên thế giới như Wilhelm Konrad Rơntgen, Hendrik Antoon Lorentz, Antonine Henri Becquerel...

Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI / Phạm Minh Hạc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng hợp các vấn đề về giáo dục Việt Nam trong thời kì đầu thế kỉ XXI với những định hướng phát triển, mục tiêu giáo dục ở nhiều phương diện khác nhau cùng một số báo cáo khoa học, các bài trả lời phỏng vấn về những vấn đề cần quan tâm và sớm giải quyết của nền giáo dục hiện nay

Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam / Phan Hữu Dật (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Văn hóa được sử dụng để nói về trình độ học vấn của một người; cũng có thể nói về lối sống, nếp sống, phong cách sống, ứng xử, lao động, ẩm thực, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng và các thực thể giá trị vật chất và tinh thần khác… Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa đặc sắc, có nhiều dân tộc cùng sinh sống trải dài trên khắp đất nước, với 50 năm nghiên cứu trong lĩnh vực này, cuốn sách của tác giả góp thêm những cách tiếp cận mới về tổng thể văn hóa Việt Nam

Sức khỏe quý hơn vàng / Phan Đào Nguyên biên soạn (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp nhưng thông tin hữu ích từ việc luyện tập đến phòng chống bệnh tật, chữa bệnh

Một cuộc đời - Vài mẩu chuyện / Phạm Minh Hạc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hồi ức về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc

Tuyển tập tâm lý học / Phạm Minh Hạc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những công trình nghiên cứu về tâm lý học và cuộc sống của tác giả. Bước đầu xây dựng tâm lý học ở Việt Nam. Các loại hỏng trí nhớ khi phần trên bán cầu não trái bị tổn thương. Hành vi và hoạt động. Những mẩu chuyện về tiềm năng con người...

Tâm lý học đại cương / Phạm Minh Hạc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu sự hình thành khoa học tâm lý; các nội dung nghiên cứu của khoa học tâm lý; phương pháp nghiên cứu tâm lý; cơ sở vật chất và các nhân tố hình thành và phát triển đời sống tâm lí; các tầng bậc của thế giới tâm lý người...

Tâm lý học nhân cách / Phạm Minh Hạc (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày lý luận về tâm lý học nhân cách, về vấn đề con người. Giới thiệu các quan niệm trên thế giới và ở Việt Nam về nhân cách và cấu trúc nhân cách; các phương pháp nghiên cứu nhân cách; cơ sở sinh thể và cơ sở nhận thức của nhân cách. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển nhân cách qua cảm xúc, nhu cầu, xu hướng, tâm thế, hứng thú, sáng tạo, lý tưởng, bản thân, cái tôi...

Tuyển tập các bài viết về giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu tiểu sử và những cống hiến của Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam. Các bài viết và cảm nghĩ của đồng nghiệp bạn bè và học trò đối với giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI