DDC 355.34
Tác giả CN Nguyễn Hùng Oanh
Nhan đề Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, PGS.TS Lê Trọng Tuyến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 252 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 245-250
Tóm tắt Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp Quân đội Nhân dân Việt Nam đẩy mạnh tham gia công tác dân tộc trong tình hình mới
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công tác dân tộc
Từ khóa tự do Quân đội
Tác giả(bs) CN Lê Trọng Tuyến
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK06907-11
00000000nam#a2200000ui#4500
00148808
00212
004B232EC51-3F6F-4CDC-A6E1-7C7689B76E3C
005202203221038
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045175903
039|a20220322103808|blinhnm|c20220225091459|dlinhnm|y20220223154326|zlinhnm
082 |a355.34|bNG-O
100 |aNguyễn Hùng Oanh
245 |aQuân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, PGS.TS Lê Trọng Tuyến
260 |aHà Nội : |bQuân đội Nhân dân, |c2021
300 |a252 tr. ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 245-250
520 |aLàm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp Quân đội Nhân dân Việt Nam đẩy mạnh tham gia công tác dân tộc trong tình hình mới
653 |aViệt Nam
653 |aCông tác dân tộc
653 |aQuân đội
700|aLê Trọng Tuyến
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK06907-11
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0047thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06907 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.34 NG-O Sách Tiếng Việt 1
2 TK06908 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.34 NG-O Sách Tiếng Việt 2
3 TK06909 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.34 NG-O Sách Tiếng Việt 3
4 TK06910 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.34 NG-O Sách Tiếng Việt 4
5 TK06911 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.34 NG-O Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI