Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Sách tham khảo (Có bản cứng)
Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu về bản chất kiểm soát quản lý, gắn kết và kiểm soát hành vi của các thành viên, quá trình kiểm soát quản lý. Kiểm soát quản lý trong các đơn vị đặc thù như đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và tổ chức phi lợi nhuận

Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên) ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu một số quy định chung trong quản lý dự án đầu tư xây dựng kèm theo bộ câu hỏi trắc nghiệm và tình huống vận dụng

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam : = The impacts of foreign direct investment on the economic growth in Vietnam / TS. Lê Xuân Bá (ch ... (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ 1988 đến nay. Tác động của FDI tới tăng trưởng qua kênh đầu tư. Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hoạch định chiến lược theo quá trình / GS.TS. Rudolf Grunig, GS.TS. Richard Kuhm ; Dịch giả: Phạm Ngọc Thuý, TS. Lê Thành Long, TS. Võ Văn Huy (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu tóm tắt công tác hoạch định chiến lược, trình bày phương pháp xác định các chiến lược trong tương lai. Mô tả chi tiết bảy giai đoạn trong quá trình hoạch định và đưa ra các qui trình giải quyết cho từng giai đoạn

Quản trị học / Nguyễn Hải Sản (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề cơ bản của quản trị: Bản chất, sự phát triển của tư tưởng quản trị, môi trường, hoạch định và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát...

Marketing : lý thuyết và vận dụng / Ngô Xuân Bình (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những hiểu biết chung về marketing. Quản lí marketing. Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Kế hoạch hoá chiến lược tiếp thị. Chính sách-sản phẩm và việc định giá

Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu về bản chất kiểm soát quản lí. Quá trình kiểm soát quản lí và kiểm soát quản lí trong một số đơn vị đặc thù

Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử dụng công trình xây dựng / Bùi Mạnh Hùng (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những kiến thức cơ bản về cháy, nổ. Các biện pháp kỹ thuật về phòng chống cháy, nổ cho nhà và công trình xây dựng. Phương pháp tổ chức thoát nạn cho người trong điều kiện cháy

Giáo trình tổ chức thi công xây dựng / GS.TS. Nguyễn Huy Thanh (chủ biên) ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về tổ chức, thi công xây dựng công trình: Các số liệu điều tra phục vụ tổ chức thi công và công tác chuẩn bị thi công, thiết kế các hạng mục công trình, mặt bằng thi công, tổ chức lao động và nghiệp vụ quản lý xây lắp trên công trường...

Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án đầu tư xây dựng / PGS.TS. Đoàn Dương Hải (chủ biên), PGS.TS. Phạm Xuân Anh, PGS.TS. Nguyễn Thế Quân (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày cơ sở lý luận quản lý nhà nước về bất động sản. Những kiến thức về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư phát triển bất động sản

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI