• Bài trích
  • Nhan đề: Đánh giá ảnh hưởng của độ bằng phẳng mặt đường bê tông nhựa đến an toàn xe chạy

Tác giả CN NGUYỄN VĂN HÙNG
Nhan đề Đánh giá ảnh hưởng của độ bằng phẳng mặt đường bê tông nhựa đến an toàn xe chạy
Nguồn trích Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải2017 Số: 1+2 Tập: 2017
00000000nab#a2200000ui#4500
00123028
0026
004540E07C8-9E4E-4D3E-97A6-26FA6A86A606
005201811150823
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20181115082410|zcuonglv
0410 |avie
100 |aNGUYỄN VĂN HÙNG
245 |aĐánh giá ảnh hưởng của độ bằng phẳng mặt đường bê tông nhựa đến an toàn xe chạy
773 |tTạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải|d2017|v2017|i1+2
890|c1|a0|b0|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI