Duyệt theo bộ sưu tập Bài trích (Tất cả)
Một số phương pháp kiểm soát tiếng ồn trong ô tô con (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Structural and static analysis on bicycle frame using finite element method (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Modal analysis of bicycle frame using finite element method (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI