DDC 510
Tác giả CN Le Hong Quan
Nhan đề Optimal design methods = Các phương pháp thiết kế tối ưu / editors: Le Hong Quan (principal), Trinh Bich Ngoc, Pham Van Uy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 216 p. : ill. ; 27 cm.
Phụ chú HANOI University of Civil Engineering (HUCE)
Tóm tắt Cung cấp một cách đầy đủ các kiến thức cơ bản của các phương pháp thiết kế tối ưu từ cổ điển đến hiện đại hiện đang được giảng dạy và nghiên cứu ở nhiều Trường Đại học và các Viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế
Tác giả(bs) CN Pham Van Uy
Tác giả(bs) CN Trinh Bich Ngoc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(12): GT91529-40
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02575-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00152246
00222
004950A03F8-4B8B-451A-B971-D7BD3AA2D49F
005202212010938
008221116s2022 vm eng
0091 0
020 |a9786048268817|c134000
039|a20221201094306|blinhnm|c20221201093955|dlinhnm|y20221116151246|zlinhnm
082 |a510|bLE-Q
100 |aLe Hong Quan
245 |aOptimal design methods = Các phương pháp thiết kế tối ưu / |ceditors: Le Hong Quan (principal), Trinh Bich Ngoc, Pham Van Uy
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a216 p. : |bill. ; |c27 cm.
500 |aHANOI University of Civil Engineering (HUCE)
520 |aCung cấp một cách đầy đủ các kiến thức cơ bản của các phương pháp thiết kế tối ưu từ cổ điển đến hiện đại hiện đang được giảng dạy và nghiên cứu ở nhiều Trường Đại học và các Viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới
650|aKết cấu
650|aThiết kế
700 |aPham Van Uy
700 |aTrinh Bich Ngoc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(12): GT91529-40
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02575-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang11/huong1.12.220001thumbimage.jpg
890|a15|b0|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02575 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 1
2 NV02576 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 2
3 NV02577 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 3
4 GT91529 Kho giáo trình - Tầng 5 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 4
5 GT91530 Kho giáo trình - Tầng 5 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 5
6 GT91531 Kho giáo trình - Tầng 5 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 6
7 GT91532 Kho giáo trình - Tầng 5 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 7
8 GT91533 Kho giáo trình - Tầng 5 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 8
9 GT91534 Kho giáo trình - Tầng 5 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 9
10 GT91535 Kho giáo trình - Tầng 5 510 LE-Q Sách Ngoại Văn 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI