DDC 668.4
Nhan đề Chuyên ngành kỹ thuật chất dẻo / Nhiều tác giả ; Người dịch: Lê Chu Cầu ... [et al.]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020
Mô tả vật lý 652 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách Nhất Nghệ Tinh
Phụ chú Nguyên bản: Fachkunde Kunststofftechnik
Phụ chú ĐTTS ghi: Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Uỷ ban Tương trợ người Việt Nam tại CHLB Đức
Tóm tắt Trình bày những kiến thức lý thuyết và thực hành về kỹ thuật gia công và chế biến chất dẻo gồm: Cấu tạo và tính chất của vật liệu, kỹ thuật gia công và kỹ thuật kiểm tra chất dẻo và kim loại, xử lý và kiểm tra chất dẻo, chức năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị gia công chất dẻo, kỹ thuật điều khiển và điều chỉnh, các biện pháp xử lý chuyên biệt trước và sau tuỳ theo quy trình gia công...
Từ khóa tự do Chất dẻo
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07025
00000000nam#a2200000ui#4500
00150293
00212
004269747CC-310D-4701-8603-C3C4FBBB63DC
005202206300947
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978604117037|c700000
039|a20220630094727|blinhnm|y20220506152845|zlinhnm
082 |a668.4|bCHU
245 |aChuyên ngành kỹ thuật chất dẻo / |cNhiều tác giả ; Người dịch: Lê Chu Cầu ... [et al.]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2020
300 |a652 tr. : |bminh họa màu ; |c24 cm.
490 |aTủ sách Nhất Nghệ Tinh
500 |aNguyên bản: Fachkunde Kunststofftechnik
500|aĐTTS ghi: Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Uỷ ban Tương trợ người Việt Nam tại CHLB Đức
520 |aTrình bày những kiến thức lý thuyết và thực hành về kỹ thuật gia công và chế biến chất dẻo gồm: Cấu tạo và tính chất của vật liệu, kỹ thuật gia công và kỹ thuật kiểm tra chất dẻo và kim loại, xử lý và kiểm tra chất dẻo, chức năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị gia công chất dẻo, kỹ thuật điều khiển và điều chỉnh, các biện pháp xử lý chuyên biệt trước và sau tuỳ theo quy trình gia công...
653 |aChất dẻo
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07025
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang5/huong06.05.220001thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07025 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 668.4 CHÂ Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI