Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Sách tham khảo (Tất cả)
Hướng dẫn đồ án môn học lập và đánh giá hiệu quả tài chính phương án đầu tư phát triển bất động sản / ThS. Đặng Thị Hồng Duyên (chủ biên), ThS. Nguyễn Đức Thành (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn lập và phân tích đánh giá hiệu quả tài chính một bất động sản cụ thể

Hướng dẫn làm bài tập lớn môn học Quản lý và khai thác công trình bất động sản / ThS. Đỗ Hữu Khoa (chủ biên) ... [et al.] (30) (Lượt lưu thông:6) (1) (Lượt truy cập:1)

Hướng dẫn sinh viên thành thạo trong việc lập phương án quản lý và khai thác một công trình bất động sản cụ thể

Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi / Trần Minh Tùng (chủ biên) ... [et al.] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm nhiều nghiên cứu thành phần về không gian công cộng tại các khu đô thị mới từ những năm cuối thể kỷ XX đến nay, so sánh, đối chiếu các khu đô thị mới với mô hình khu tập thể xây dựng phổ biến trong giai đoạn 1954-1986 và kiến tạo mô hình khu đô thị mới

Quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị / Trần Minh Tùng (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp những chuyên đề nhỏ liên quan và xoay quanh các hoạt động kiến tạo và quy hoạch đô thị Hà Nội được thể hiện theo một diễn tiến thời gian, chủ yếu từ năm 1954 đến nay

Khu đô thị mới - Từ nguyên gốc lý thuyết đến biến thể thực tế / Trần Minh Tùng (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về bối cảnh, phương pháp và cấu trúc tiếp cận mô hình khu đô thị mới tại Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển mô hình khu đô thị mới trong 30 năm đổi mới tại Việt Nam. Phân tích các giá trị của một khu đô thị mới trong thành phố và trên thị trường; những biến thể của khu đô thị mới theo định danh và theo quy mô; định tính và định lượng vốn xã hội các khu đô thị mới...

Khu đô thị mới tại Hà Nội - Hai thập kỷ nhìn lại một mô hình / Trần Minh Tùng (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu các vấn đề liên quan đến quá trình khởi tạo và phát triển mô hình khu đô thị mới tại Hà Nội: Chính sách và thực tế phát triển nhà ở đô thị, lý thuyết đơn vị và những tiểu khu nhà ở, dẫn nhập mô hình khu đô thị mới vào thành phố, những ván bài kinh tế mang tên khu đô thị mới...

Cẩm nang doanh nghiệp về vệ sinh an toàn thực vật (SPS) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong các FTA / Biên soạn Trần Thị Thanh Hoa ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Bao gồm những thông tin cơ bản về các cam kết SPS trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sau khi các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP có hiệu lực; quy định SPS của các nước thành viên tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với hàng nông sản nhập khẩu

Hướng dẫn thực hành & thiết kế Revit Architecture 2022. Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh / ThS.KTS. Trần Trí ThôngTập 2 : (10) (Lượt lưu thông:2) (1) (Lượt truy cập:8)

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Revit Architecture để lắp đặt các Panel cách âm cách nhiệt cho công trình công nghiệp

Hướng dẫn thực hành & thiết kế Revit Architecture 2022. Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh / ThS.KTS. Trần Trí ThôngTập 1 : (10) (Lượt lưu thông:8) (1) (Lượt truy cập:7)

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Revit Architecture để tạo lập công trình công nghiệp bằng thép phần xây lắp cơ bản

Gió bão - Tính toán tác động và cơ sở thiết kế phòng chống cho nhà : Sách chuyên khảo / Nguyễn Lê Ninh (100) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về gió, tác động gió trong hai tiêu chuẩn quan trọng đang được sử dụng ở Mỹ và Nga là ASCE 7-16 và SP 20.13330:2016; tác động gió dùng để thiết kế nhà và sự khác nhau trong thiết kế nhà phòng chống gió bão và động đất

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI