DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Kỹ thuật, 1998
Mô tả vật lý 271 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do thiết bị gia công
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Từ khóa tự do Máy làm đất
Từ khóa tự do Máy nâng
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(290): GT21597-886
00000000nam#a2200000ua#4500
0011493
00211
004707A8508-C6F6-48A3-8E1F-0A3D12ECBB94
005201810170949
008160608s1998 vm vie
0091 0
020 |c30,000
039|a20181017094922|bthuygt|c20181015162902|dhuongpt|y20161013104311|zthuydh
041 |aVie
082 |a621.8|bNG - H
100 |aNguyễn Văn Hùng|eChủ biên
245 |aMáy xây dựng / |cNguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
260 |aH. : |bKhoa học Kỹ thuật, |c1998
300 |a271 tr. ; |c27 cm.
653 |athiết bị gia công
653 |aMáy xây dựng
653 |aMáy làm đất
653 |aMáy nâng
700 |aPhạm Quang Dũng
700|aNguyễn Thị Mai
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(290): GT21597-886
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/mayxaydung_19980001thumbimage.jpg
890|a290|b1024|c1|d121
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT21597 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 1
2 GT21598 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 2 Sách mất - Sách đền
3 GT21599 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 3
4 GT21600 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 4
5 GT21601 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 5
6 GT21602 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 6 Hạn trả:07-06-2019
7 GT21603 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 7 Hạn trả:03-06-2024
8 GT21604 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 8
9 GT21605 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 9 Hạn trả:14-08-2023
10 GT21606 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI