Ngày đăng bài: 15/04/2022 16:47
Lượt xem: 962
Giới thiệu sách mới tháng 4/2022
Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 4/2022

1. Đoàn Thanh Hà: Nhà cửa & con người : = Houses & people / Nguyễn Trí Thành (chủ biên)

2. Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / Nguyễn Thùy Vân

3. Rèn luyện sức khỏe bằng phương pháp vận động / PGS.TS. Hoàng Công Dân (chủ biên) ... [et al.]

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam : Tuyển chọn tài liệu lưu trữ

5. Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / Vũ Trọng Lợi

6. Việt Nam trong tiểu vùng sông Mê Công cho một dòng sông phát triển bền vững : Sách tham khảo / Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao

7. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 1, 1930 - 9/1945

8. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 2, 9/1945 - 7/1954

9. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 3, 8/1954 - 1964

10. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 4, 1965 - 4/1975

11. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 5, 5/1975 - 11/1986

12. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 6, 12/1986 - 2000

13. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 7, 2001-2010

14. Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học : Internet, AI, Blockchain : Sách tham khảo / Nicholas Johnson, Drendan Markey-Towler; Người dịch: Đinh Trọng Minh, Trần Đức Anh

15. Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc

16. Trang phục và nét văn hoá các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / Đỗ Đức

17. Nguyên lý bố cục thị giác / Nguyễn Hồng Hưng

18. NĐông Nam Á hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung Quốc : Sách tham khảo / David Shambaugh; Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu

19. Đi tìm khuôn mặt La Hầu / Trần Hậu Yên Thế

 

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI