Ngày đăng bài: 21/08/2016 22:33
Lượt xem: 105650
THÔNG BÁO LÀM THẺ THƯ VIỆN
Từ ngày 22/08/2016 Thư viện bắt đầu làm thẻ thư viện cho sinh viên toàn trường. Đề nghị cán bộ các lớp lập danh sách theo mẫu dưới đây và và gửi mail (hoặc file mềm) tới email: thangtq@nuce.edu.vn – Tầng 3 phòng đọc.

THÔNG BÁO

(V/v làm thẻ thư viện cho bạn đọc toàn trường)

Để đảm bảo việc phục vụ bạn đọc trên công nghệ thư viện điện tử, Thư viện trường Đại học Xây dựng thực hiện việc đăng ký làm thẻ thư viện mới cho bạn đọc toàn trường trên công nghệ tích hợp mã vạch thay thế thẻ giấy cũ.

Bạn đọc có nhu cầu đăng ký làm thẻ thư viện riêng (Các khóa sinh viên K62 về sau đã có thẻ sinh viên tích hợp có tính năng thẻ thư viện) vui lòng đăng ký làm thẻ tại Phòng đọc mở - tầng 3 nhà Thư viện trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Các lớp có nhu cầu làm thẻ mới tập thể yêu cầu lập danh sách theo mẫu sau: Download Tại đây

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN - LỚP....

STT

Họ tên

Ngày sinh

MSSV

(Đơn vị)

SĐT

Email

1

Nguyễn Văn A

01/01/1997

123458

   

2

Phạm Linh B

25/01/1996

024159

   

3

Lê Hải C

10/12/1998

423760

   

 

 Quy định chung:

        - Cỡ chữ 11, cách dòng 1,5 lines, font chữ: Calibri

         - Lập danh sách theo vần A, B, C,

         - Lệ phí làm thẻ 30.000đ/1 thẻ

Ghi số điện thoại của cán bộ lớp lên danh sách làm thẻ để liên hệ nhận thẻ.

Bạn đọc đến đăng ký và chụp ảnh trực tiếp tại thư viện (có thể đến chụp trực tiếp tại phòng đọc - tầng 3, nhà Thư viện)

* Đối với bạn đọc là giảng viên/Cán bộ của nhà trường: Đề nghị lập danh sách theo Bộ môn/Phòng/Ban/Viện với các thông tin như của sinh viên và gửi đến thư viện.

* Bạn đọc là Nghiên cứu sinh - Học viên cao học: Sử dụng thẻ học viên có mã số thư viện do Khoa Đào tạo Sau Đại học cấp để khai thác thư viện.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2017

 

                            Giám đốc Thư viện

                            Đã ký

                            Hồ Quốc Khánh

 

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI