Ngày đăng bài: 18/10/2023 10:58
Lượt xem: 227671
Thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của NXB Xây dựng cho K68
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của Tân sinh viên, Thư viện tiến hành cung cấp tài khoản sử dụng gói Cơ sở dữ liệu điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng cho Tân sinh viên K68 trong thời gian từ tháng 10/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

 

Thư viện ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI