DDC 333.91
Nhan đề Water in the Netherlands / Editor: P. Huisman ... [et al.]
Thông tin xuất bản Delft : Netherlands Hydrological Society, 1998
Mô tả vật lý 184 p. : ill. ; 24 cm.
Phụ chú Incluces index
Thuật ngữ chủ đề Water management
Thuật ngữ chủ đề Hydrology
Thuật ngữ chủ đề Environment
Tác giả(bs) CN Huisman, P.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02585
00000000nam#a2200000ui#4500
00153305
00222
004E4041B42-04A4-48C1-9818-2A1F3D4536C5
005202305151008
008081223s1998 vm| vie
0091 0
020 |a9080356522
039|y20230515100853|zlinhnm
082 |a333.91|bWAT
245 |aWater in the Netherlands / |cEditor: P. Huisman ... [et al.]
260 |aDelft : |bNetherlands Hydrological Society, |c1998
300 |a184 p. : |bill. ; |c24 cm.
500 |aIncluces index
650|aWater management
650|aHydrology
650|aEnvironment
700 |aHuisman, P.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02585
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/24.04.230006thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02585 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 333.91 WAT Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI