DDC 620
Tác giả CN Reddy, J.N.
Nhan đề An introduction to the finite element method / J.N. Reddy
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill Book Company, 1985
Mô tả vật lý 495 p. ; 21 cm.
Phụ chú Incluces index
Thuật ngữ chủ đề Finite element method
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02583
00000000nam#a2200000u##4500
00153303
00222
004D67006BA-D3FF-4910-B19F-3CA169BE8595
005202305150907
008230515s1985 xxu eng
0091 0
020 |a0070513465
039|y20230515090744|zlinhnm
082 |a620|bRED
100 |aReddy, J.N.
245 |aAn introduction to the finite element method / |cJ.N. Reddy
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill Book Company, |c1985
300 |a495 p. ; |c21 cm.
500 |aIncluces index
650|aFinite element method
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02583
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/24.04.230011thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02583 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 620 RED Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI