DDC 720.47
Nhan đề Sách hướng dẫn nhà ở xanh và sống lành mạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 125 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Cuốn sách được biên soạn trong khuôn khổ dự án "Nghiên cứu vật liệu thích ứng khí hậu cho bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam" (CAMaRSEC), do Bộ GDĐT và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) tài trợ
Tóm tắt Cung cấp kiến thức cơ bản về cách làm cho các tòa nhà trở lên xanh hơn và đề xuất các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cùng với những nguyên tắc, chỉ dẫn và gợi ý cho công chúng nói chung
Thuật ngữ chủ đề Sách hướng dẫn
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc xanh
Thuật ngữ chủ đề Nhà ở
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07186-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00153301
00212
004660277F6-F1BD-4333-9D5F-CEC81AC6C614
005202305101600
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048272768
039|a20230510160030|blinhnm|c20230510153205|dlinhnm|y20230510152228|zlinhnm
082 |a720.47|bSAC
245 |aSách hướng dẫn nhà ở xanh và sống lành mạnh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a125 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aCuốn sách được biên soạn trong khuôn khổ dự án "Nghiên cứu vật liệu thích ứng khí hậu cho bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam" (CAMaRSEC), do Bộ GDĐT và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) tài trợ
520 |aCung cấp kiến thức cơ bản về cách làm cho các tòa nhà trở lên xanh hơn và đề xuất các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cùng với những nguyên tắc, chỉ dẫn và gợi ý cho công chúng nói chung
650|aSách hướng dẫn
650|aKiến trúc xanh
650|aNhà ở
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07186-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang5/10.5.230004thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07186 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 SAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK07187 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 SAC Sách Tiếng Việt 2
3 TK07188 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 SAC Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI