• Bài trích
  • Nhan đề: Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây nhằm cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kiến trúc -Xây dựng cho khu vực ĐBSCL đến năm 2030

Tác giả CN Nguyễn Văn Xuân
Nhan đề Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây nhằm cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kiến trúc -Xây dựng cho khu vực ĐBSCL đến năm 2030
Từ khóa tự do Khoa học công nghệ
Từ khóa tự do Đồng bằng sông Cửu Long
Từ khóa tự do đổi mới sáng tạo
Từ khóa tự do nguồn nhân lực
Tác giả(bs) CN Đào Huy Hoàng
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154367
0026
00447FBAC6B-9BEE-4557-8400-A83FB33FCF66
005202404191434
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419143511|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Văn Xuân
245 |aChiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây nhằm cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kiến trúc -Xây dựng cho khu vực ĐBSCL đến năm 2030
653 |aKhoa học công nghệ
653 |aĐồng bằng sông Cửu Long
653 |ađổi mới sáng tạo
653 |anguồn nhân lực
700 |aĐào Huy Hoàng
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI