• Bài trích
  • Nhan đề: Đào tạo kỹ sư kỹ thuật cấp thoát nước cho vùng ĐBSCL

Tác giả CN Nguyễn Việt Anh
Nhan đề Đào tạo kỹ sư kỹ thuật cấp thoát nước cho vùng ĐBSCL
Từ khóa tự do Đồng bằng sông Cửu Long
Từ khóa tự do kỹ sư cấp thoát nước
Tác giả(bs) CN Giang Văn Tuyền
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154366
0026
004EFBA3B78-A34D-450B-B1E9-DABE10598EF1
005202404191431
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419143141|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Việt Anh
245 |aĐào tạo kỹ sư kỹ thuật cấp thoát nước cho vùng ĐBSCL
653 |aĐồng bằng sông Cửu Long
653 |akỹ sư cấp thoát nước
700 |aGiang Văn Tuyền
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI