• Bài trích
  • Nhan đề: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng tại các tỉnh khu vực ĐBSCL

Tác giả CN Huỳnh Quốc Huy
Nhan đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng tại các tỉnh khu vực ĐBSCL
Từ khóa tự do Đồng bằng sông Cửu Long
Từ khóa tự do ngành Xây dựng
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154365
0026
00496DDF84D-1C05-455E-9D2B-4ECE24AEC977
005202404191428
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419142840|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aHuỳnh Quốc Huy
245 |aThực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng tại các tỉnh khu vực ĐBSCL
653 |aĐồng bằng sông Cửu Long
653 |angành Xây dựng
653 |aNguồn nhân lực
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI