• Bài trích
  • Nhan đề: Một số suy nghĩ về bồi dưỡng kiến thức địa chất công trình cho kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng

Tác giả CN Nguyễn Xuân Mãn
Nhan đề Một số suy nghĩ về bồi dưỡng kiến thức địa chất công trình cho kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mạnh
Tác giả(bs) CN Tăng Văn Lâm
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154363
0026
004767ED780-6AE2-4F95-9BD4-404788F81568
005202404191422
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419142251|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Xuân Mãn
245 |aMột số suy nghĩ về bồi dưỡng kiến thức địa chất công trình cho kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Văn Mạnh
700 |aTăng Văn Lâm
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI