• Bài trích
  • Nhan đề: Giảng dạy tiêu chuẩn trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng ở giai đoạn hiện nay

Tác giả CN Ngô Văn Thức
Nhan đề Giảng dạy tiêu chuẩn trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng ở giai đoạn hiện nay
Từ khóa tự do giảng dạy tiêu chuẩn
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do kỹ sư xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Chương
Tác giả(bs) CN Trương Mỹ Phẩm
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154362
0026
004093887C3-51E4-460E-B546-66782EE143EA
005202404191420
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419142042|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNgô Văn Thức
245 |aGiảng dạy tiêu chuẩn trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng ở giai đoạn hiện nay
653 |agiảng dạy tiêu chuẩn
653 |aTiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng
653 |akỹ sư xây dựng
700 |aNguyễn Tiến Chương
700 |aTrương Mỹ Phẩm
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI