• Bài trích
  • Nhan đề: Giải pháp thi công và xi măng trong các dự án công trình ngầm

Tác giả CN Nguyễn Đăng Khoa
Nhan đề Giải pháp thi công và xi măng trong các dự án công trình ngầm
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154330
0026
00472A099B9-B81C-4E24-A72D-2A6BDC443845
005202404151000
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415100020|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Đăng Khoa
245 |aGiải pháp thi công và xi măng trong các dự án công trình ngầm
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI