• Bài trích
  • Nhan đề: Quy hoạch mặt cắt ngang đường hầm hạ tầng kỹ thuật - kinh nghiệm ở Trung Quốc

Tác giả CN Đào Viết Đoàn
Nhan đề Quy hoạch mặt cắt ngang đường hầm hạ tầng kỹ thuật - kinh nghiệm ở Trung Quốc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Phích
Tác giả(bs) CN Vũ Đức Quyết
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154328
0026
004C54BE83C-3857-4646-8872-98BF43AAC2E3
005202404150955
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415095533|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aĐào Viết Đoàn
245 |aQuy hoạch mặt cắt ngang đường hầm hạ tầng kỹ thuật - kinh nghiệm ở Trung Quốc
700 |aNguyễn Quang Phích
700 |aVũ Đức Quyết
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI