• Bài trích
  • Nhan đề: Sử dụng UDEC dự báo sập lở khi đào hầm qua phay

Tác giả CN Nguyễn Quang Phích
Nhan đề Sử dụng UDEC dự báo sập lở khi đào hầm qua phay
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mạnh, Ts .Ts , Ts Từ Đồng Xuân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Huệ
Tác giả(bs) CN Từ Đồng Xuân
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154327
0026
004F46F0B05-085C-4421-840E-69040BCBBF60
005202404150952
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415095307|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Quang Phích
245 |aSử dụng UDEC dự báo sập lở khi đào hầm qua phay
700 |aNguyễn Văn Mạnh, Ts .Ts , Ts Từ Đồng Xuân
700 |aNguyễn Quang Minh
700 |aNguyễn Ngọc Huệ
700|aTừ Đồng Xuân
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI