DDC 730.82
Nhan đề Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại : = Contemporary Viet Namese woman visual artists
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 291 tr. : minh họa ; 25x30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Mỹ thuật Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu chi tiết về sáng tác tiêu biểu và tiểu sử nghệ thuật của những nữ nghệ sĩ tạo hình mỹ thuật Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Tác phẩm
Thuật ngữ chủ đề Nữ nghệ sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật tạo hình
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07189
00000000nam#a2200000ui#4500
00153306
00212
004FB652702-96DB-482C-B116-CF1EFD62DFCE
005202305151031
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230515103104|zlinhnm
082 |a730.82|bNƯ-N
245 |aNữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại : |b= Contemporary Viet Namese woman visual artists
260 |aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2022
300 |a291 tr. : |bminh họa ; |c25x30 cm|eGiới thiệu chi tiết về sáng tác tiêu biểu và tiểu sử nghệ thuật của những nữ nghệ sĩ tạo hình trong suốt chiều dài lịch sử mỹ thuật Việt Nam
500 |aĐTTS ghi: Hội Mỹ thuật Việt Nam
520 |aGiới thiệu chi tiết về sáng tác tiêu biểu và tiểu sử nghệ thuật của những nữ nghệ sĩ tạo hình mỹ thuật Việt Nam
650|aTác phẩm
650|aNữ nghệ sĩ
650|aNghệ thuật tạo hình
651|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07189
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang5/8.5.230002thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07189 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 730.82 NƯ-N Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI