DDC 720.47
Nhan đề Handbook for green housing and healthy living
Thông tin xuất bản Ha Noi : Construction Publisher, 2023
Mô tả vật lý 125 p. : ill. ; 27 cm.
Phụ chú This book was developed under the framework of the project "Climate-adapted Material Research for the Socio-economic Context in Vietnam" (CAMaRSEC), funded by the German Ministry of Education and Research (BMBF)
Tóm tắt Provide a basic knowledge of how to make buildings greener and then to suggest simple but efficient solutions along with a number of hints and tips for the public in general
Thuật ngữ chủ đề Handbook
Thuật ngữ chủ đề House
Thuật ngữ chủ đề Green architecture
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(2): NV02581-2
00000000nam#a2200000u##4500
00153302
00222
0048D25A9C3-7EE9-4F1E-BC07-A5D4FF5048B7
005202305101558
008230510s2023 vm eng
0091 0
020 |a9786048272685
039|a20230510155808|blinhnm|y20230510155712|zlinhnm
082 |a720.47|bHAN
245 |aHandbook for green housing and healthy living
260 |aHa Noi : |bConstruction Publisher, |c2023
300 |a125 p. : |bill. ; |c27 cm.
500 |aThis book was developed under the framework of the project "Climate-adapted Material Research for the Socio-economic Context in Vietnam" (CAMaRSEC), funded by the German Ministry of Education and Research (BMBF)
520 |aProvide a basic knowledge of how to make buildings greener and then to suggest simple but efficient solutions along with a number of hints and tips for the public in general
650|aHandbook
650|aHouse
650|aGreen architecture
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): NV02581-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang5/10.5.230002thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02581 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 HAN Sách Ngoại Văn 1
2 NV02582 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 HAN Sách Ngoại Văn 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI