DDC 516
Tác giả CN Hoàng Văn Thân
Nhan đề Bài tập hình học họa hình / PGS, PTS. Hoàng Văn Thân ( chủ biên ); PGS, PTS. Đoàn Như Kim, PGS. Dương Tiến Thọ
Lần xuất bản In lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 156 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do hình học họa hình
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Tác giả(bs) CN Dương Tiến Thọ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(42): GT10798-808, GT83195-221, GT86751-4
00000000nam#a2200000ua#4500
0011418
00211
0044ED4C54D-625B-4E1C-933A-D7119D978EC3
005201810170907
008160608s1996 vm vie
0091 0
020 |c16,000
039|a20181017090430|bhuongpt|c20181015155217|dlinhnm|y20161003084817|zthuydh
041 |aVie
082 |a516|bHO - T
100 |aHoàng Văn Thân|eChủ biên
245 |aBài tập hình học họa hình / |cPGS, PTS. Hoàng Văn Thân ( chủ biên ); PGS, PTS. Đoàn Như Kim, PGS. Dương Tiến Thọ
250 |aIn lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c1996
300 |a156 tr. ; |c27 cm.
653 |ahình học họa hình
700 |aĐoàn Như Kim
700|aDương Tiến Thọ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(42): GT10798-808, GT83195-221, GT86751-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/bthinhhochoahinhthumbimage.jpg
890|a42|b177|c1|d204
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT10798 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 1 Hạn trả:05-08-2024
2 GT10799 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 2 Hạn trả:08-03-2019
3 GT10800 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 3 Hạn trả:24-06-2024
4 GT10801 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT10802 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 5 Hạn trả:08-07-2023
6 GT10803 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 6
7 GT10804 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 7
8 GT10805 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 8 Hạn trả:09-06-2018
9 GT10806 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT10807 Kho giáo trình - Tầng 5 516 HO - T Giáo trình 10 Hạn trả:23-03-2020
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI