DDC 516
Tác giả CN Nguyễn Đình Điện
Nhan đề Hình học họa hình /. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh. hình chiếu có số bóng trên các hình chiếu. / Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2002
Mô tả vật lý 239 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Hình chiếu phối cảnh
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Tác giả(bs) CN Dương Tiến Thọ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(64): GT10730-85, GT83146-53
00000000nam#a2200000ua#4500
0011417
00211
004BDE03BFC-7C6C-475B-B839-1D3E27914602
005201810170907
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c22,200
039|a20181017090445|bhuongpt|c20181015155411|dthuctap1|y20161003084406|zthuydh
041 |aVie
082 |a516|bNG - Đ
100 |aNguyễn Đình Điện
245 |aHình học họa hình /. |nTập 2, |pHình chiếu phối cảnh. hình chiếu có số bóng trên các hình chiếu. / |cNguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn.
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2002
300 |a239 tr. ; |c27 cm.
653 |aHình chiếu phối cảnh
653 |aHình học họa hình
700 |aDương Tiến Thọ
700|aNguyễn Văn Tuấn
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(64): GT10730-85, GT83146-53
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/hinhhochoahinht2thumbimage.jpg
890|a64|b234|c1|d125
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT10730 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 1 Hạn trả:14-06-2019
2 GT10731 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 2
3 GT10732 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 3 Sách mất - Sách đền
4 GT10733 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 4 Hạn trả:01-10-2022
5 GT10734 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 5
6 GT10735 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 6 Hạn trả:07-03-2020
7 GT10736 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 7 Hạn trả:16-08-2018
8 GT10737 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 8
9 GT10738 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 9
10 GT10739 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI