DDC 516
Tác giả CN Nguyễn, Đình Điện
Nhan đề Hình học họa hình. Tập 1, Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Phương pháp hình chiếu trục đo
Nhan đề Nguyễn Đình Điện ( chủ biên ); Đỗ Mạnh Môn
Lần xuất bản tái bản lần thứ mười một
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2003
Mô tả vật lý 187 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Hình chiếu
Từ khóa tự do hình học họa hình
Tác giả(bs) CN Đỗ Mạnh Môn
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(22): GT10717-29, GT83154-62
00000000ndm#a2200000ua#4500
0011416
00211
0044E418078-EFE6-4F12-96F7-BD81B8F6DACF
005202101191412
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c17,000
039|a20210119141240|bthuydh|c20181017090458|dhuongpt|y20161003083402|zthuydh
041 |aVie
082 |a516|bNG - Đ
100 |aNguyễn, Đình Điện
245 |aHình học họa hình. |nTập 1, |pPhương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Phương pháp hình chiếu trục đo
245|cNguyễn Đình Điện ( chủ biên ); Đỗ Mạnh Môn
250 |atái bản lần thứ mười một
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2003
300 |a187 tr. ; |c27 cm.
653 |aHình chiếu
653 |ahình học họa hình
700 |aĐỗ Mạnh Môn
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(22): GT10717-29, GT83154-62
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/hinhhochoahinhtap1thumbimage.jpg
890|a22|b94|c1|d115
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT10717 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 1 Hạn trả:15-05-2020
2 GT10718 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 2 Sách mất - Sách đền
3 GT10719 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 3
4 GT10720 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 4
5 GT10721 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 5 Hạn trả:19-07-2024
6 GT10722 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 6 Hạn trả:01-07-2023
7 GT10723 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 7 Hạn trả:20-08-2021
8 GT10724 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 8 Sách mất - Sách đền
9 GT10725 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 9 Hạn trả:03-06-2024
10 GT10726 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - Đ Giáo trình 10 Hạn trả:17-06-2021
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI