• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 338.52 NG-L
    Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất định mức tỷ lệ ( %) để lập đơn giá cho các công tác xây lắp chưa có trong danh mục đơn giá đối với công trình " Nhà ga hành khách T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài " :

DDC 338.52
Tác giả CN Nguyễn Hồng Linh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu đề xuất định mức tỷ lệ ( %) để lập đơn giá cho các công tác xây lắp chưa có trong danh mục đơn giá đối với công trình " Nhà ga hành khách T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài " : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; MS: 60580302 / Nguyễn Hồng Linh; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Vỵ
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 72 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Công tác xây lắp
Từ khóa tự do Đơn giá
Từ khóa tự do Lập đơn giá
Từ khóa tự do Nhà ga hành khách
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Vỵ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV02784
00000000nam#a2200000ui#4500
0018984
0024
0041F82BD14-6D0E-43FE-A9B8-812F2646B264
005201703151613
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170315161444|zminhdn
082 |a338.52|bNG-L
100 |aNguyễn Hồng Linh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu đề xuất định mức tỷ lệ ( %) để lập đơn giá cho các công tác xây lắp chưa có trong danh mục đơn giá đối với công trình " Nhà ga hành khách T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài " : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; MS: 60580302 / |cNguyễn Hồng Linh; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Vỵ
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a72 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aCông tác xây lắp
653 |aĐơn giá
653 |aLập đơn giá
653 |aNhà ga hành khách
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Bá Vỵ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV02784
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 LV02784 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.52 NG-L Luận văn, Luận án 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI