DDC 338.6
Tác giả CN Đinh Đăng Quang
Nhan đề Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / PGS.TS Đinh Đăng Quang (chủ biên), Th.S Vũ Thị Hương Quỳnh, Th.S Lê Hoài Nam
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 306tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp sản xuất
Từ khóa tự do Vốn sản xuất
Từ khóa tự do Công tác xây lắp
Từ khóa tự do Doanh nghiệp xây dựng
Môn học Kinh tế nghiệp vụ
Tác giả(bs) CN Tô Thị Hương Quỳnh
Tác giả(bs) CN Lê Hoài Nam
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT07928-8124
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02565-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001735
00211
004699D1D16-95EE-4F2E-AA07-86B0992C5085
005201810170929
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c148000
039|a20181017093000|blinhnm|c20181015162913|dlinhnm|y20160919105222|zlinhnm
082 |a338.6|bĐI-Q
100 |aĐinh Đăng Quang|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / |cPGS.TS Đinh Đăng Quang (chủ biên), Th.S Vũ Thị Hương Quỳnh, Th.S Lê Hoài Nam
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a306tr. ; |c24cm.
653 |aDoanh nghiệp sản xuất
653 |aVốn sản xuất
653 |aCông tác xây lắp
653 |aDoanh nghiệp xây dựng
690 |aKinh tế nghiệp vụ
700 |aTô Thị Hương Quỳnh
700|aLê Hoài Nam
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT07928-8124
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02565-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/giaotrinhphantichhoatdongkinhtednxdthumbimage.jpg
890|a200|b336|c1|d95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02565 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.6 ĐI-Q Giáo trình 1
2 TK02566 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.6 ĐI-Q Giáo trình 2
3 TK02567 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.6 ĐI-Q Giáo trình 3
4 GT07930 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 ĐI-Q Giáo trình 6
5 GT07928 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 ĐI-Q Giáo trình 4
6 GT07929 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 ĐI-Q Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2024
7 GT07931 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 ĐI-Q Giáo trình 7
8 GT07932 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 ĐI-Q Giáo trình 8
9 GT07933 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 ĐI-Q Giáo trình 9
10 GT07934 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 ĐI-Q Giáo trình 10 Hạn trả:31-05-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI