DDC 338.5
Nhan đề Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 166tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Công tác xây lắp
Từ khóa tự do Nhân công
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00547-9
00000000nam#a2200000ua#4500
001239
0021
004E88EEF54-106E-40E3-A1CD-98E733858914
005201608261013
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c22.000
039|y20160826101404|zlinhnm
082 |a338.5|bBÔ-X
245 |aGiáo trình dự toán xây dựng cơ bản / |cBộ Xây dựng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2001
300 |a166tr. ; |c27cm.
653 |aMáy xây dựng
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aCông tác xây lắp
653 |aNhân công
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00547-9
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00547 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 BÔ-X Sách Tiếng Việt 1
2 TK00548 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 BÔ-X Sách Tiếng Việt 2
3 TK00549 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 BÔ-X Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI