DDC 338.5
Tác giả CN Đặng Thị Xuân Mai
Nhan đề Phân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / TS. Đặng Thị Xuân Mai (chủ biên), KS. Nguyễn Phương Châm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 116 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến việc vận dụng các phương pháp phân tích tính toán cụ thể trong các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp xây dựng
Từ khóa tự do Công tác xây lắp
Từ khóa tự do Định giá sản phẩm
Từ khóa tự do Doanh nghiệp xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Châm
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00314-6
00000000nam#a2200000ua#4500
001161
00212
004ADF272A6-0021-4999-B7BC-51FA712FFB25
005202203221626
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c 30.000
039|a20220322162602|blinhnm|c20200102160812|dthuydh|y20160825143120|zlinhnm
082 |a338.5|bĐĂ-M
100 |aĐặng Thị Xuân Mai|cTiến sĩ|eChủ nhiệm
245 |aPhân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / |cTS. Đặng Thị Xuân Mai (chủ biên), KS. Nguyễn Phương Châm
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2008
300 |a116 tr. ; |c27 cm.
520|aCung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến việc vận dụng các phương pháp phân tích tính toán cụ thể trong các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp xây dựng
653 |aCông tác xây lắp
653 |aĐịnh giá sản phẩm
653 |aDoanh nghiệp xây dựng
700 |aNguyễn Phương Châm
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00314-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/phantichdinhluonghoatdongkinhtetrongdoanhnghiepxd/phantichdinhluonghoatdongkinhtedoanhnghiepxd_01thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00314 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 ĐĂ-M Sách Tiếng Việt 1
2 TK00315 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 ĐĂ-M Sách Tiếng Việt 2
3 TK00316 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 ĐĂ-M Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI