DDC 338.6
Nhan đề Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng / TS. Đỗ Tất Lượng (chủ biên)...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 286tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp sản xuất
Từ khóa tự do Giá thành sản phẩm
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) TT Đinh Văn Khiêm
Tác giả(bs) TT Đỗ Tất Lượng
Tác giả(bs) TT Phạm Xuân Anh
Tác giả(bs) TT Trần Văn Tấn
Tác giả(bs) TT Vũ Kim Yến
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(145): GT08842-982, GT56004-7
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02562-4
00000000nam#a2200000ua#4500
001734
00211
004EEFB53DC-BA73-4107-A846-72333982EF80
005201810170943
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c128000
039|a20181017094032|bthuctap1|c20181015163642|dhuongpt|y20160919104145|zlinhnm
082 |a338.6|bGIA
245 |aGiáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng / |cTS. Đỗ Tất Lượng (chủ biên)...[et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2013
300 |a286tr. ; |c27cm.
653 |aDoanh nghiệp sản xuất
653 |aGiá thành sản phẩm
653 |aVật liệu xây dựng
690|aKinh tế xây dựng
710|aĐinh Văn Khiêm
710|aĐỗ Tất Lượng
710|aPhạm Xuân Anh
710|aTrần Văn Tấn
710|aVũ Kim Yến
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(145): GT08842-982, GT56004-7
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02562-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/gtkinhtevatochucquanlythumbimage.jpg
890|a148|b151|c1|d53
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02562 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.6 GIA Giáo trình 1
2 TK02563 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.6 GIA Giáo trình 2
3 TK02564 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.6 GIA Giáo trình 3
4 GT08842 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 GIA Giáo trình 4
5 GT08843 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 GIA Giáo trình 5 Sách mất - Sách đền
6 GT08844 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 GIA Giáo trình 6
7 GT08845 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 GIA Giáo trình 7
8 GT08846 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 GIA Giáo trình 8
9 GT08847 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 GIA Giáo trình 9
10 GT08848 Kho giáo trình - Tầng 5 338.6 GIA Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI