DDC 690.22
Tác giả CN Nguyễn, Bá Dũng
Nhan đề Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng / Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thám, Lê Văn Tin
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 210 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Bảo hộ lao động
Từ khóa tự do Kỹ thuật an toàn
Từ khóa tự do Kỹ thuật phòng cháy, chũa cháy
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Thám
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Tin
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01829-31
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/kythuatantoanvavesinhlaodongtrongxaydung/1noidung_01.jpg
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/kythuatantoanvavesinhlaodongtrongxaydung/kythuatantoan&vesinhlaodongtrongxdnguyenbadung.pdf
00000000nam#a2200000ua#4500
001474
0021
004308749F6-5EB7-457C-9F32-2FEFF090D254
005202007071454
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c29,000
039|a20200707145420|bthuydh|c20191231153957|dthanhpm|y20160831092133|zthuydh
041 |aVie
082 |a690.22|bNG-D
100 |aNguyễn, Bá Dũng
245 |aKỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng / |cNguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thám, Lê Văn Tin
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2002
300 |a210 tr. ; |c27 cm.
653 |aBảo hộ lao động
653 |aKỹ thuật an toàn
653 |aKỹ thuật phòng cháy, chũa cháy
653 |aVệ sinh lao động
700|aNguyễn, Đình Thám
700|aLê, Văn Tin
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01829-31
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/kythuatantoanvavesinhlaodongtrongxaydung/1noidung_01.jpg
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/kythuatantoanvavesinhlaodongtrongxaydung/kythuatantoan&vesinhlaodongtrongxdnguyenbadung.pdf
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/kythuatantoanvavesinhlaodongtrongxaydung/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d51
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01829 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 NG - D Sách Tiếng Việt 1
2 TK01830 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 NG - D Sách Tiếng Việt 2
3 TK01831 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 NG - D Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI