DDC 690
Tác giả CN Võ, Quốc Bảo
Nhan đề Công tác lắp ghép và xây gạch đá / Võ Quốc Bảo, Nguyễn Đình Thám, Lương Tuấn Anh
Nhan đề khác Kỹ thuật xây dựng 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1997
Mô tả vật lý 175 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Công tác lắp ghép
Từ khóa tự do Công tác xây ghạch đá
Từ khóa tự do Lắp ghép các kết cấu
Từ khóa tự do Lắp ghép công trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Thám
Tác giả(bs) CN Lương, Anh Tuấn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(4): TK00851-3, TK07404
00000000nam#a2200000ua#4500
001345
00212
004A523F732-C588-4AFA-8F1C-F10EE77D95F8
005202007071105
008160608s1997 vm vie
0091 0
020 |c19,300
039|a20200707110551|bthuydh|c20200707110453|dthuydh|y20160829144532|zthuydh
041 |aVie
082 |a690|bVO-B
100 |aVõ, Quốc Bảo
245 |aCông tác lắp ghép và xây gạch đá / |cVõ Quốc Bảo, Nguyễn Đình Thám, Lương Tuấn Anh
246|aKỹ thuật xây dựng 2
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1997
300 |a175 tr. ; |ccm.
653 |aCông tác lắp ghép
653 |aCông tác xây ghạch đá
653 |aLắp ghép các kết cấu
653 |aLắp ghép công trình
700 |aNguyễn, Đình Thám
700|aLương, Anh Tuấn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(4): TK00851-3, TK07404
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/congtaclapghepvaxaydungdathumbimage.jpg
890|a4|b0|c1|d26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00851 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 VO - B Sách Tiếng Việt 1
2 TK00852 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 VO - B Sách Tiếng Việt 2
3 TK00853 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 VO - B Sách Tiếng Việt 3
4 TK07404 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 VO-B Sách Tiếng Việt 4
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI