• Bài trích
  • Nhan đề: Một số hư hỏng mặt đường bê tông nhựa sân bay và đề xuất loại bê tông nhựa phù hợp áp dụng trong xây dựng mặt đường sân bay tại Việt Nam

Tác giả CN Vũ Đình Nguyên
Nhan đề Một số hư hỏng mặt đường bê tông nhựa sân bay và đề xuất loại bê tông nhựa phù hợp áp dụng trong xây dựng mặt đường sân bay tại Việt Nam
Từ khóa tự do Mặt đường sân bay
Từ khóa tự do BTN cải tiến
Từ khóa tự do mặt đường BTN
Nguồn trích Cầu đường Việt Nam 2023-5-9tr. Số: 04 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00153299
0026
004B9B43E35-A613-46A2-947A-91E23694AFF3
005202305091556
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20230509155654|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aVũ Đình Nguyên
245 |aMột số hư hỏng mặt đường bê tông nhựa sân bay và đề xuất loại bê tông nhựa phù hợp áp dụng trong xây dựng mặt đường sân bay tại Việt Nam
653 |aMặt đường sân bay
653 |aBTN cải tiến
653 |amặt đường BTN
7730 |tCầu đường Việt Nam |d2023-5-9|gtr.|v2023|i04
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI