DDC 711.41
Tác giả CN Hồ Ngọc Hùng
Nhan đề Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị / PGS.TS. Hồ Ngọc Hùng, ThS. Hồ Thu Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 111 tr. : ảnh ; 27 cm.
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Mạng lưới giao thông
Từ khóa tự do Quy hoạch giao thông
Từ khóa tự do Giao thông công cộng
Tác giả(bs) CN Hồ Thu Phương
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05857-9
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT73089-115
00000000nam#a2200000ua#4500
0019980
00212
004697BF04B-D71C-4D86-A451-B886E6B301CC
005202203281047
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048219604|c66000
039|a20220328104714|blinhnm|c20171011110750|dduocnd|y20170329084230|zlinhnm
082 |a711.41|bHÔ-H
100 |aHồ Ngọc Hùng
245 |aGiao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị / |cPGS.TS. Hồ Ngọc Hùng, ThS. Hồ Thu Phương
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a111 tr. : |bảnh ; |c27 cm.
653 |aĐô thị
653 |aMạng lưới giao thông
653 |aQuy hoạch giao thông
653|aGiao thông công cộng
700 |aHồ Thu Phương
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05857-9
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT73089-115
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaothonghanhkhachcongcongtocdocaosuccholon/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a30|c1|b8|d17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05857 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK05858 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK05859 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT73089 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 4
5 GT73090 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 5
6 GT73091 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 6
7 GT73092 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 7
8 GT73093 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 8
9 GT73094 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 9
10 GT73095 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HÔ-H Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI