DDC 338.7
Tác giả CN Nguyễn Văn Chọn
Nhan đề Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / GS. TSKH. Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Hồng Hải
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 140 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02772-4
00000000nam#a2200000ua#4500
001852
0021
004D0153B75-C677-4FAF-8282-581F82A7BEB2
005201812120956
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c28,000
039|a20181212095739|bcuonglv|c20181204103331|dcuonglv|y20160922091315|zthanhpm
041 |aVie
082 |a338.7|bNG - C
100 |aNguyễn Văn Chọn|cGS. TSKH.
245 |aLý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / |cGS. TSKH. Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Hồng Hải
260 |aH. : |bXây dựng, |c2008
300 |a140 tr. ; |c24 cm.
653 |aQuản trị kinh doanh
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02772-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/co-so-ly-luan-ve-quan-tri-kinh-doanh-2008/noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02772 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.7 NG - C Sách Tiếng Việt 1
2 TK02773 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.7 NG - C Sách Tiếng Việt 2
3 TK02774 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.7 NG - C Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI