DDC 384
Tác giả TT Bộ môn quy hoạch - Viện kinh tế bưu điện
Nhan đề Quy hoạch phát triển mạng viễn thông / Bộ môn quy hoạch - Viện kinh tế bưu điện
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2000
Mô tả vật lý 381 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Lập quy hoạch
Từ khóa tự do Mạng truyền dẫn
Từ khóa tự do Mạng viễn thông
Từ khóa tự do Quy hoạch vị trí tổng đài
Từ khóa tự do Xây dựng quy hoạch
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02544-6
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(92): GT00598-604, GT03022-106
00000000nam#a2200000ua#4500
001714
00211
00483372FDE-D171-4D46-BCA5-B3C721CAB49A
005202007071521
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c38,500
039|a20200707152128|bthuydh|c20181017092007|dhuongpt|y20160907111509|zthuydh
041 |aVie
082 |a384|bQUY
110 |aBộ môn quy hoạch - Viện kinh tế bưu điện
245 |aQuy hoạch phát triển mạng viễn thông / |cBộ môn quy hoạch - Viện kinh tế bưu điện
260 |aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c2000
300 |a381 tr. ; |c24 cm.
653 |aLập quy hoạch
653 |aMạng truyền dẫn
653 |aMạng viễn thông
653 |aQuy hoạch vị trí tổng đài
653 |aXây dựng quy hoạch
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02544-6
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(92): GT00598-604, GT03022-106
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/quyhoachphattrienmangvienthongthumbimage.jpg
890|a95|b1|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT00598 Kho giáo trình - Tầng 5 384 QUY Giáo trình 1
2 GT00599 Kho giáo trình - Tầng 5 384 QUY Giáo trình 2
3 GT00600 Kho giáo trình - Tầng 5 384 QUY Giáo trình 3
4 GT00601 Kho giáo trình - Tầng 5 384 QUY Giáo trình 4
5 GT00602 Kho giáo trình - Tầng 5 384 QUY Giáo trình 5
6 GT00603 Kho giáo trình - Tầng 5 384 QUY Giáo trình 6
7 GT00604 Kho giáo trình - Tầng 5 384 QUY Giáo trình 7
8 TK02544 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 384 QUY Giáo trình 8
9 TK02545 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 384 QUY Giáo trình 9
10 TK02546 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 384 QUY Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI