DDC 627
Tác giả CN Nguyễn, Khánh Tường
Nhan đề Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thủy lợi /. Tập 3 / PGS, TS. Nguyễn Khánh Tường, PGS, TS. Nguyễn Văn Bảo.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2004
Mô tả vật lý 219 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Thi công
Từ khóa tự do Thủy lợi
Từ khóa tự do Tổ chức xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Bảo
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(184): GT41784-958, GT42444-52
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02407-9
00000000nam#a2200000ua#4500
001665
00211
0047FC04986-2DEB-45AA-948F-D83E596C7B38
005202012101520
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c35,000
039|a20201210152004|bthuydh|c20200707151751|dthuydh|y20160905095317|zthuydh
041 |aVie
082 |a627|bNG-T
100 |aNguyễn, Khánh Tường|cPGS, TS.
245 |aKỹ thuật và tổ chức thi công công trình thủy lợi /. |nTập 3 / |cPGS, TS. Nguyễn Khánh Tường, PGS, TS. Nguyễn Văn Bảo.
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2004
300 |a219 tr. ; |c27 cm.
653 |aKỹ thuật
653 |aCông trình
653 |aThi công
653 |aThủy lợi
653 |aTổ chức xây dựng
700 |aNguyễn, Văn Bảo
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(184): GT41784-958, GT42444-52
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02407-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/thicongcongtrinhthuyloi tap3thumbimage.jpg
890|a187|b14|c2|d23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02407 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 NG - T Sách Tiếng Việt 1
2 TK02408 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 NG - T Sách Tiếng Việt 2
3 TK02409 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 NG - T Sách Tiếng Việt 3
4 GT41784 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG - T Giáo trình 4
5 GT41785 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG - T Giáo trình 5
6 GT41786 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG - T Giáo trình 6
7 GT41787 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG - T Giáo trình 7
8 GT41788 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG - T Giáo trình 8
9 GT41789 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG - T Giáo trình 9
10 GT41790 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG - T Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI