DDC 333.3322
Tác giả CN Grabôvưi, P. G
Nhan đề Kinh tế và quản lý bất động sản /. Tập 1, Kinh tế bất động sản / P. G. Grabôvưi ; Người dịch: Đoàn Dương Hải... [et al.] ; Hiệu đính: Nguyễn Mậu Bành ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 301 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Nghiên cứu Quốc gia. Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng Moska (MGSU)
Tóm tắt Trình bày tổng quát về bất động sản, nội dung phân tích kinh tế cũng như định giá bất động sản; quản lý bất động sản như: trình bày cơ sở khoa học về quản lý bất động sản, tổ chức công tác quản lý bất động sản, tổ chức đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản thương mại (kinh doanh, giao dịch trên thị trường)
Thuật ngữ chủ đề Bất động sản
Thuật ngữ chủ đề Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mậu Bành
Tác giả(bs) CN Đoàn, Dương Hải
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT72171-267
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(4): TK05803-5, TK07406
00000000nam#a2200000ua#4500
0016634
00211
004F6A7C3DE-E835-4557-8390-3D2EE7B4D3B1
005202405221031
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c160000
020|c160.000đ
039|a20240522103135|blinhnm|c20240522103045|dlinhnm|y20170111103838|zlinhnm
082 |a333.3322|bGRA (1)
100 |aGrabôvưi, P. G
245 |aKinh tế và quản lý bất động sản /. |nTập 1, |pKinh tế bất động sản / |cP. G. Grabôvưi ; Người dịch: Đoàn Dương Hải... [et al.] ; Hiệu đính: Nguyễn Mậu Bành ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a301 tr. ; |c24 cm.
500|aĐTTS ghi: Đại học Nghiên cứu Quốc gia. Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng Moska (MGSU)
520|aTrình bày tổng quát về bất động sản, nội dung phân tích kinh tế cũng như định giá bất động sản; quản lý bất động sản như: trình bày cơ sở khoa học về quản lý bất động sản, tổ chức công tác quản lý bất động sản, tổ chức đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản thương mại (kinh doanh, giao dịch trên thị trường)
650|aBất động sản
650|aQuản lý
650|aKinh tế
700|aNguyễn, Mậu Bành
700|aĐoàn, Dương Hải
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT72171-267
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(4): TK05803-5, TK07406
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/kinhtevaquanlybdstap1thumbimage.jpg
890|a101|b105|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05803 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.3322 GRA (1) Giáo trình 1
2 TK05804 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.3322 GRA (1) Giáo trình 2
3 TK05805 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.3322 GRA (1) Giáo trình 3
4 GT72171 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 4
5 GT72172 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 5
6 GT72173 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 6
7 GT72174 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 7
8 GT72175 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 8 Hạn trả:26-02-2021
9 GT72176 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 9
10 GT72177 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI