DDC 333.3322
Tác giả CN Grabôvưi, P. G
Nhan đề Kinh tế và quản lý bất động sản /. Tập 1, Kinh tế bất động sản / P. G. Grabôvưi; Người dịch: Đoàn Dương Hải... [et al.]; Hiệu đính: Nguyễn Mậu Bành.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 301 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Kỷ niệm 95 năm thành lập trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng Mátxơva, 60 năm đào tạo và 50 năm thành lập trường Đại học Xây dựng
Từ khóa tự do Bất động sản
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Giá cả
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT72171-267
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05803-5
00000000nam#a2200000ua#4500
0016634
00211
004F6A7C3DE-E835-4557-8390-3D2EE7B4D3B1
005202302011548
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c160000
020|c160.000đ
039|a20230201154901|blinhnm|c20181017094542|dlinhnm|y20170111103838|zlinhnm
082 |a333.3322|bGRA (1)
100 |aGrabôvưi, P. G
245 |aKinh tế và quản lý bất động sản /. |nTập 1, |pKinh tế bất động sản / |cP. G. Grabôvưi; Người dịch: Đoàn Dương Hải... [et al.]; Hiệu đính: Nguyễn Mậu Bành.
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a301 tr. ; |c24 cm.
500|aKỷ niệm 95 năm thành lập trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng Mátxơva, 60 năm đào tạo và 50 năm thành lập trường Đại học Xây dựng
653 |aBất động sản
653 |aQuản lý
653 |aĐầu tư
653 |aGiá cả
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT72171-267
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05803-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/kinhtevaquanlybdstap1thumbimage.jpg
890|a100|b112|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05803 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.3322 GRA (1) Giáo trình 1
2 TK05804 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.3322 GRA (1) Giáo trình 2
3 TK05805 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.3322 GRA (1) Giáo trình 3
4 GT72171 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 4 Hạn trả:31-05-2024
5 GT72172 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2024
6 GT72173 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 6
7 GT72174 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 7
8 GT72175 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 8 Hạn trả:26-02-2021
9 GT72176 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 9
10 GT72177 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 GRA (1) Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI