DDC 627.4
Tác giả CN Lương Phương Hậu
Nhan đề Diễn biến cửa sông vùng đồng bằng bắc bộ / Lương Phương Hậu, Trịnh Việt An, Lương Phương Hợp
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2002
Mô tả vật lý 172 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Chỉnh trị cửa sông
Từ khóa tự do Cửa sông
Tác giả(bs) CN Trịnh Việt An
Tác giả(bs) CN Lương Phương Hợp
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(88): GT44330-414, GT44416-8
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02428-30
00000000nam#a2200000ua#4500
001657
00211
004BA0EE620-9E96-4494-B1FE-9F5E4EE65739
005201810170924
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c30000
039|a20181017092139|bhuongpt|c20181015162008|dhuongpt|y20160905093351|zhoadt
041 |aVie
082 |a627.4|bLƯ - H
100 |aLương Phương Hậu
245 |aDiễn biến cửa sông vùng đồng bằng bắc bộ / |cLương Phương Hậu, Trịnh Việt An, Lương Phương Hợp
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2002
300 |a172 tr. ; |c27 cm.
653 |aChỉnh trị cửa sông
653 |aCửa sông
700 |aTrịnh Việt An
700|aLương Phương Hợp
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(88): GT44330-414, GT44416-8
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02428-30
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/dienbiencuasongthumbimage.jpg
890|a91|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02428 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.4 LƯ - H Sách Tiếng Việt 1
2 TK02429 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.4 LƯ - H Sách Tiếng Việt 2
3 TK02430 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.4 LƯ - H Sách Tiếng Việt 3
4 GT44330 Kho giáo trình - Tầng 5 627.4 LƯ - H Giáo trình 4
5 GT44331 Kho giáo trình - Tầng 5 627.4 LƯ - H Giáo trình 5
6 GT44332 Kho giáo trình - Tầng 5 627.4 LƯ - H Giáo trình 6
7 GT44333 Kho giáo trình - Tầng 5 627.4 LƯ - H Giáo trình 7
8 GT44334 Kho giáo trình - Tầng 5 627.4 LƯ - H Giáo trình 8
9 GT44335 Kho giáo trình - Tầng 5 627.4 LƯ - H Giáo trình 9
10 GT44336 Kho giáo trình - Tầng 5 627.4 LƯ - H Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI