DDC 725.4
Tác giả CN Nguyễn Minh Thái
Nhan đề Thiết kế kiến trúc công nghiệp / PTS.KTS. Nguyễn Minh Thái
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 1996
Mô tả vật lý 235 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Phụ chú Phụ lục: tr. 212-226. - Thư mục: tr. 227-230
Tóm tắt Trình bày một số kiến thức cơ bản về thiết kế kiến trúc các xí nghiệp, nhà và công trình công nghiệp, cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp gồm: Thiết kế tổng mặt bằng, tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp, cơ sở chủ yếu để thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp, thiết kế mặt bằng- hình khối và kết cấu nhà, các công trình kỹ thuật trong xí nghiệp; các giải pháp thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp như kết cấu chịu lực, kết cấu bao che, nền, sàn và các kết cấu phụ
Từ khóa tự do Kiến trúc công nghiệp
Từ khóa tự do Thiết kế
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(230): GT66378-607
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02351-3
00000000nam#a2200000ua#4500
001640
00211
004736547B0-7B6D-477E-9A35-41CF381B7E9E
005202403280943
008160608s1996 vm vie
0091 0
020|c25000
039|a20240328094155|bthuydh|c20220414145311|dlinhnm|y20160901154505|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a725.4|bNG-T
100 |aNguyễn Minh Thái
245 |aThiết kế kiến trúc công nghiệp / |cPTS.KTS. Nguyễn Minh Thái
250|aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c1996
300 |a235 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aĐầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
500|aPhụ lục: tr. 212-226. - Thư mục: tr. 227-230
520|aTrình bày một số kiến thức cơ bản về thiết kế kiến trúc các xí nghiệp, nhà và công trình công nghiệp, cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp gồm: Thiết kế tổng mặt bằng, tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp, cơ sở chủ yếu để thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp, thiết kế mặt bằng- hình khối và kết cấu nhà, các công trình kỹ thuật trong xí nghiệp; các giải pháp thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp như kết cấu chịu lực, kết cấu bao che, nền, sàn và các kết cấu phụ
653 |aKiến trúc công nghiệp
653|aThiết kế
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(230): GT66378-607
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02351-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/thietkekientruccongnghiep1996/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a233|b991|c1|d83
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02352 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.4 NG-T Sách Tiếng Việt 2
2 TK02353 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.4 NG-T Sách Tiếng Việt 3
3 TK02351 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.4 NG-T Sách Tiếng Việt 1
4 GT66378 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 4
5 GT66379 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:13-11-2023
6 GT66380 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:02-05-2024
7 GT66381 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:14-11-2024
8 GT66382 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 8
9 GT66383 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 9
10 GT66384 Kho giáo trình - Tầng 5 725.4 NG-T Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI